Saturday, 9 March 2013

Jakim Akan Bangunkan Makmal Institut Halal Malaysia

Makmal Institut Halal Malaysia yang diuruskan oleh Jakim akan dibina di Bandar Estek pada September tahun ini. Lawatan ke tapak pembangunan tersebut telah disempurnakan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri; Datuk Seri Jamil Khir bin Hj. Baharom dan turut dihadiri oleh Lembaga Penasihat Pensijilan Halal Malaysia. Beliau menyatakan projek yang akan dibangunkan ini akan dimulakan dengan pembinaan makmal dengan kos RM 27.3 juta di atas tanah seluas 16.2 hektar. Makmal 3 tingkat yang akan dibina ini akan memulakan operasinya pada 2013 yang akan menganalisa makanan, menguji pelbagai produk atau bahan termasuk peralatan yang digunakan dalam pembedahan klinikal. Fasa kedua pembinaan pula akan melibatkan pembinaan bangunan latihan untuk membolehkan Jakim melatih pegawai dan kakitangan tempatan serta dari luar negara. Kewujudan makmal ini kelak akan melambangkan kesungguhan pihak Kerajaan dalam memajukan Malaysia sebagai hub halal yang diiktiraf di seluruh dunia.

No comments:

Post a Comment