Monday, 25 November 2013

Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil Kali ke-23 dan Pelancaran Buku Kompilasi Kertas Kerja Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil


Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil Kali ke-23 yang diadakan pada 31 Oktober hingga 2 November  2013 bertempat di Bayview Beach Hotel, Batu Feringgi, Pulau Pinang merupakan anjuran JAKIM. 
 
Persidangan ini dihadiri oleh 70 peserta terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, Mufti-mufti Kerajaan Negeri, YB Penasihat Undang-Undang Negeri, YAA Ketua Hakim Syarie Negeri-negeri, Pengerusi/ Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri-negeri dan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri-negeri. Manakala pengerusi persidangan ini adalah YBhg. Dato’ Haji Othman bin Mustapha, Ketua Pengarah JAKIM.
 
 
 
YBhg. Tan Sri Sheikh Ghazali bin Sheikh Abdul Rahman, Penasihat Syariah Jabatan Peguam Negara merangkap Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Ahli Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil yang menjadi pakar rujuk kepada persidangan ini.
 
 Objektif umum Persidangan ini adalah bagi mendapatkan pandangan negeri-negeri ke arah memperkemas dan memantapkan undang-undang Islam di Malaysia serta mendapatkan kata sepakat ke arah penyeragaman undang-undang di samping mengeratkan hubungan dan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri-negeri dalam hal ehwal perundangan Islam.
 
Jawatankuasa Teknikal ini berperanan membantu kerajaan melalui JAKIM menggubal model undang-undang Islam bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman di seluruh negara. Persidangan kali ini membincangkan draf Rang Undang-Undang Hibah. Cadangan untuk mewujudkan Rang Undang-Undang Hibah  adalah salah satu program tranformasi Kerajaan dalam memperkenalkan undang-undang baru dan khusus bagi menyelesaikan masalah pengurusan harta hibah kepada masyarakat dan menegakkan kewibawaan mahkamah dalam pengurusan harta secara lebih teratur.
 

Konvensyen Pendakwah Negara 2013 bertemakan Tekno-Daie Berkualiti Islam Dihayati


Pada 7 November 2013 bersamaan 3 Muharram 1435H, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Bahagian Dakwah telah mengadakan Konvensyen Pendakwah Negara 2013 bertemakan Tekno-Daie Berkualiti Islam Dihayati, bertempat di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur.
 
Tujuan Konvensyen ini diadakan adalah untuk:
 
1.       meningkatkan kefahaman, pemikiran Islam dalam menjayakan pelaksanaan dakwah secara  menyeluruh, bersepadu dan  berstrategi serta sesuai dengan situasi terkini;
 
2.        memberi pendedahan terhadap dasar-dasar dan isu-isu semasa negara;
 
3.       memberi pendedahan mengenai pendekatan dakwah yang terkini sesuai dengan era globalisasi; dan
 
4.       mencari titik pertemuan dan pengukuhan dalam penyebaran dakwah daripada pelbagai agensi dan badan dakwah.
 
Majlis Perasmian Konvensyen telah disempurnakan oleh YB Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir Bin Hj Baharom (B), Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis ini juga turut dihadiri oleh dif-dif kehormat seperti Ashabul Samahah Mufti-Mufti Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Agensi di bawah Menteri, Pengarah-Pengarah, Ketua Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Wakil daripada Kerajaan Brunei dan Singapura serta pendakwah daripada Institusi Pendidikan dan Ngo-Ngo Islam.
 
Dalam ucapan Perasmian, YB Menteri telah merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di atas inisiatif mengadakan Konvensyen dan turut melahirkan rasa syukur kerana berjaya menghimpunkan para pendakwah negara yang komited memacu pembangunan modal insan berkualiti. YB Menteri juga menyeru agar para da’ie berusaha meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran teknologi baharu seperti penggunaan telefon pintar dan media sosial yang berpotensi menyebarkan dakwah dengan lebih mudah dan cepat. 
 
Konvensyen ini telah menampilkan enam (6) ahli panel yang terkenal dan berwibawa dalam bidang pendidikan dan dakwah bagi mengupas tema Konvensyen agar perjalanan konvensyen mencapai objektifnya.
 
Antara barisan ahli panel:
 
 
 
1.    YBhg. Tan Sri Prof. Dr. Mohd Kamal Hassan
Profesor Ulung,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Tajuk: “Tekno-Daie Berkualiti, Islam Dihayati”
 
 
2.    YBhg. Tuan Haji Dr. Nik Roskiman bin Abdul Samad
Pengarah
Pusat Media IKIMfm
Institut Kefahaman Islam Malaysia
Tajuk: ”Tekno Daie dan Dakwah Media Baru: Hala Tuju Jentera Dakwah, Peranan dan Impak terhadap Mad’u”
 
3.    YBhg. Tuan Haji Che Wan Alias bin Che Wan Abdullah
Pengurus Besar
Pembangunan Kandungan dan Penyelidikan Program TV Hijrah
Tajuk: ”Tekno Daie dan Dakwah Media Baru: Hala Tuju Jentera Dakwah, Peranan dan Impak terhadap Mad’u”
 
4.    YBhg. Dr. Zakir Naik
Tokoh Maal Hijrah 1435H
President
Islamic Research Foundation
 
5.    YBhg.Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri
Pendakwah dan Personaliti TV
”Akhlak Pendakwah Media Baru”
 
6.    YBhg. Dr Haji Zaharuddin bin Haji Abd Rahman
Pensyarah Kanan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
”Media Baru: Antara Dosa dan Pahala”
 
 
Moderator:
 
7.    YBhg. UstazBadli Shah bin Alauddin
Personaliti TV
 
8.    YBhg Tuan Haji Mat Radzi bin Haji Mat Ali
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 
9.    YBhg Tuan Haji Mohamad Zamri bin Mohamed Shapik
Ketua Penolong Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 
10.YBhg. Ustaz Mohd Hariri bin Mohamad Daud
Penolong Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 
Konvensyen yang telah bersidang selama sehari ini mendapat sambutan yang begitu memberangsangkan daripada para jemputan. Melengkapkan lagi perjalanan Konvensyen ini, maka pembentangan Resolusi Konvensyen telah disampaikan oleh  YBhg. Dato’ Haji Ali bin Mohammed, Pengarah, Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 
Sebanyak 7  gagasan Resolusi yang dicapai dalam Konvensyen tersebut adalah seperti berikut:

Friday, 8 November 2013

Mesyuarat SOM Ke-38 dan Pelancaran Bas Belia MABIMS


            Mesyuarat Som Ke-38 Pertemuan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS)  dan Pelancaran Alumni Bas Belia MABIMS .
            Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) telah menganjurkan Mesyuarat Som Ke-38 Pertemuan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura(MABIMS)  dan Pelancaran Alumni Bas Belia MABIMS . Majlis tersebut  telah diadakan pada 29  Oktober  2013bersamaan 24 Zulhijjah 1434H bertempat di Meritus Pelangi Beach Resort & SPA Langkawi, Kedah Darul Aman dan telah dirasmikan oleh YBhg. Dato' Othman bin Mustapha; Ketua Pengarah Jakim mewakili YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tema majlis pada kali ini adalah ‘Keharmonian Asas Pembangunan Ummah’.
             MABIMS adalah singkatan bagi Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura yang diadakan dalam tempoh 2 tahun sekali. Turut dijemput adalah perwakilan daripada negara Thailand dan Filipina sebagai negara pemerhati. Manakala SOM adalah akronim bagi Senior Officers Meeting yang diadakan pada setiap tahun dengan dihadiri oleh Pegawai-pegawai Kanan / Musyawarah Pegawai-pegawai Tinggi Kerajaan. Turut hadir dalam majlis pelancaran tersebut ialah YBhg. Dato’ Razali bin Shahabudin; Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Insan) Jakim.
 
             Tahun 2013 ini adalah tahun yang kelima (5) bagi penganjuran Bas Belia MABIMS. Majlis ini dianjurkan bertujuan mengeratkan hubungan silaturrahim antara negara-negara serantau iaitu MABIMS; mengukuhkan lagi kesatuan dalam usaha menjadikan umat Islam di negara anggota MABIMS yang progresif, cintakan kedamaian dan keharmonian serta menjadi rujukan bagi pembangunan umat Islam di dunia. Untuk makluman, pergerakkan Bas Belia MABIMS ini bermula pada 25 Oktober 2013 (Jumaat) dari Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi yang akan melalui Alor Setar dan seterusnya berakhir di Langkawi pada 31 Oktober 2013 (Khamis)
 
             Seramai 40 peserta dari kesemua negara anggota MABIMS yang mengikuti Bas Belia MABIMS ini di mana akan diwakili oleh 10 peserta dari setiap negara. Antara kriteria peserta yang terpilih bagi mengikuti program ini  adalah mempunyai daya kepimpinan , berakhlak dan mampu menjadi inspirasi kepada golongan belia setempat. Keseluruhan Aktiviti adalah bersifat perkongsian ilmu dan kemasyarakatan disamping memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah negara mesra pelancong.
 
 
 
 
 
 

Jakim Perhebat Usaha Memartabat Perundangan Syariah Di Malaysia


 
 
 
 
Sesi Forum melibatkan ahli panel dari Polis Diraja Malaysia (PDRM), Pejabat Mufti Negeri Selangor
dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 
 
Ampang, Selangor, 23 hingga 25 Oktober 2013 – “Memartabat Undang-Undang Syariah di Malaysia” menjadi tema bagi Konvensyen Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syarie Seluruh Malaysia Tahun 2013 bertempat di Hotel De Palma, Ampang, Selangor. Konvensyen tahunan anjuran Jakim melalui Bahagian Penyelarasan Undang-Undang ini disertai oleh seramai 180 orang peserta yang terdiri daripada Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syarie Negeri seluruh Malaysia.
 
Antara pengisian konvensyen ialah pembentangan 4 kertas kerja dan satu forum melibatkan ahli akademik, Timbalan Mufti dan pakar serta pengamal undang-undang seperti berikut:
 
Pembentangan Kertas Kerja I
“Kedudukan Undang-Undang Syariah Di Malaysia Masa Kini”
 Oleh : YBhg. Tuan Musa bin Awang
Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia
 
Pembentangan Kertas Kerja II  
Integriti Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Syariah
di Malaysia”
Oleh : YBhg. Dr. A.Bakar bin Sarpon
Timbalan Presiden, Institut Integriti Malaysia
 
Pembentangan Kertas Kerja III 
“Lacuna dalam Pelaksanaan Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam”
Oleh : YBhg. Dr. Arik Sanusi bin Yeop Johari, Pengarah Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat, Jabatan Peguam Negara.
(mewakili YBhg. Dato' Sri Idrus bin Harun, Peguam Cara Negara, Jabatan Peguam Negara)
 
 
Pembentangan Kertas Kertas IV
“Kredibiliti Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syarie : Satu Penilaian”
Oleh : Y.A. Dato’ Haji Yusof bin Musa
Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
 
Forum:    “Syiah: Realiti dan Cabaran” 
Ahli Panel:
1)   S.S. Dato’Haji Abdul Majid bin Omar
                  Timbalan Mufti Negeri Selangor
 
2)   YDH SAC Datuk Mohd Sofian bin Md Makinuddin
                   Ketua Penolong Pengarah
                 Bahagian Ancaman Ekstremis Sosial, PDRM, Bukit Aman
 
3)   YBhg.Prof.Madya Dr. Kamaluddin Nurdin bin Marjuni
                      Ketua Program Akidah, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM
 
                    Moderator: YBhg. Dr. Abdul Ghaffar bin Surip
 
Majlis Perasmian Konvensyen tersebut telah disempurnakan oleh YBhg. Dato’ Haji Othman bin Mustapha, Ketua Pengarah Jakim yang mewakili YB. Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B), Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 24 Oktober 2013. Dalam ucapan perasmiannya, YBhg. Dato’ Ketua Pengarah telah menyatakan bahawa keberkesanan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang bergantung kepada sikap, nilai, kecekapan, tahap pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai yang dilantik untuk menjalankan kuasa-kuasa dan fungsi-fungsi sedemikian. Mereka perlu memahami prosedur tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan hendaklah mengikut had bidang kuasa yang diberi. Di samping itu pegawai-pegawai tersebut juga dikehendaki menggunakan budi bicara secara bijaksana dalam membuat sesuatu keputusan mengenai sesuatu perkara yang berkaitan sebelum sesuatu tindakan boleh diambil. Oleh yang demikian menurut beliau adalah perlu dipertingkatkan profesionalisme Pegawai-Pegawai Penguatkuasa Agama dan penyiasat supaya setanding dengan pegawai-pegawai di agensi-agensi lain. Ketidakcekapan tugas penguatkuasaan dan kelemahan dalam penyediaan kertas siasatan juga boleh mempengaruhi prestasi pendakwaan di Mahkamah.
 

Wednesday, 6 November 2013

Masuk Islam setelah temui rahsia sujud solatAhli neurologi, Dr. Fidelma O'Leary berasal dari Amerika Syarikat mendapat hidayah untuk memeluk Islam kerana kajiannya terhadap saraf otak manusia. Ketika membuat penelitian, terdapat beberapa urat saraf manusia yang tak dimasuki darah. Untuk berfungsi secara normal, setiap inci otak manusia perlu kepada pengaliran darah.

Dia berminat untuk terus mengkaji. Kajiannya tak sia-sia setelah lama mengkajinya. Dia menemui kesimpulannya, ternyata darah tidak akan sempurna memasuki urat saraf otak kecuali ketika seseorang sujud ketika solat.

Urat saraf tersebut memerlukan darah untuk beberapa ketika sahaja, iaitu darah akan memasuki bahagian urat saraf tersebut dengan mengikuti waktu solat. Sujud yang thomaninah akan dapat mengalirkan darah yang kaya dengan oksigen ke otak. Ia mempengaruhi kecerdasan dan daya fikir seseorang.

Dr Fidelma semakin berminat tentang solat dan Islam. Dia mendalami melalui buku-buku berkaitan Islam serta berbincang bersama rakan-rakan muslimnya. Akhirnya hatinya terbuka untuk menerima Islam.

By rosiisma on 05 November 2013 

Monday, 4 November 2013

Jakim Menyertai Delegasi Negara Ke Semakan Berkala Sejagat (UPR) Di Geneva, Switzerland

“Saya ingin menjelaskan kepada ahli sidang sekalian bahawa, kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dijamin dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam masa yang sama, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Dalam Perlembagaan Malaysia juga menegaskan bahawa Raja-raja Melayu merupakan ketua agama bagi setiap negeri dengan penuh hak, keistimewaan dan kuasa prerogatif.”

 
Demikian ucapan pembukaan yang tegas daripada Tuan Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim,Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam Universal Periodic Review atau Semakan Berkala Sejagat (UPR) Pusingan Kedua Malaysia di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva, Switzerland pada 24 Oktober 2013 baru-baru ini. Turut hadir ialah wakil tetap JAKIM dalam hal ehwal triti dan konvensyen antarabangsa, iaitu Nik Muhd Marzuki bin Muhd Nor daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI).
 
Bagi mewakili Islam dan kepentingan ummah Islam di Malaysia, JAKIM berada di Geneva, Switzerland dan bekerjasama rapat dengan agensi lain selama 10 hari, iaitu dari 21 Oktober 2013 sehingga 30 Oktober 2013.
 
UPR ialah proses melibatkan semakan terhadap rekod hak asasi manusia dalam kalangan 193 negara ahli Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB). Ia dijalankan oleh Kumpulan Kerja UPR yang merangkumi 57 negara ahli Majlis Hak Asasi; namun negara ahli PBB boleh melibatkan diri dalam perbincangan dan dialog berhubung negara yang disemak berdasarkan tiga sumber, iaitu Laporan Negara, Laporan PBB dan Laporan Masyarakat Madani atau CSO(Civil Society Organizations), seperti COMANGO (Coalition of Malaysian NGOs in the UPR Process). Semua negara telah menjalani Pusingan Pertama UPR. Pusingan Kedua UPR bermula sejak Mei 2012.
 
Dalam sesi kedua tersebut, Delegasi Malaysia yang terdiri daripada Kementerian Luar Negeri (KLN) bersama JAKIM, Jabatan Peguam Negara (JPN), Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kementerian Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), SUK Sarawak dan agensi lain telah memberi maklum balas terhadap isu-isu yang menyentuh bidang kuasa agensi masing-masing. Antara isu-isu yang dibangkitkan berkaitan agama ialah isu kalimah Allah, kebebasan beragama, murtad, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) dan undang-undang keluarga Islam.
 
Manakala, terdapat sembilan (9) syor baharu daripada negara ahli PBB yang memerlukan maklum balas khusus JAKIM untuk Pusingan Ketiga UPR Malaysia yang akan datang. Antaranya ialah mengenai inter-religious dialogue, kebebasan beragama, Syiah dan LGBT.
 
Y.Bhg. Dato’ Othman bin Mustapha, Ketua Pengarah JAKIM dalam kenyataan medianya baru-baru ini turut menyatakan akan memperhalusi dan mempertimbangkan syor-syor di atas selagi mana tidak bercanggah dengan Syariah dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau seterusnya menyatakan bahawa parameter ini juga bertepatan dengan Deklarasi Keherah Hak Asasi Manusia Islami (CDHRI, 1990) dan pendirian negara semasa meratifikasikanthe Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
 
JAKIM mengucapkan terima kasih kepada Ketua Delegasi Malaysia, iaitu Y.Bhg. Dato’ Ho May Yong, Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU), Bahagian Hal Ehwal Multilateral, Kementerian Luar Negeri yang telah memberi peluang kepada JAKIM untuk turut serta dalam misi pada kali ini. Penghargaan juga dirakamkan kepada Penganti Ketua Delegasi Malaysia, iaitu TYT Dato’ Mazlan bin Muhammad, Wakil Tetap di Misi Tetap Malaysia ke PBB yang telah memberikan kerjasama dan kemudahan logistik sepanjang Semakan UPR berlangsung. Dengan kejayaan misi ini, peranan JAKIM di peringkat antarabangsa semakin terserlah dan diperlukan pada masa akan datang.
 
Tuan Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim; Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Jakim sedang menyampaikan pendirian Malaysia berkaitan isu-isu agama.
 
Dewan Persidangan Semakan UPR
 
Ruangan Legar di Majlis Hak Asasi Manusia, Palais des Nations, PBB
 
Semakan rekod hak asasi bagi Malaysia yang berlangsung selama 3 jam 30 minit
 
Delegasi Malaysia bersama Dato' Ho Mei Yong; Ketua Delegasi Malaysia   
 
 
Sumber Oleh : Nik Muhd Marzuki Hj. Muhd Nor
                       Bahagian Pengurusan Dakwah (JAWI)

Friday, 1 November 2013

EKSPEDISI KASIH QURBAN & AQIQAH KE KEMBOJA & VIETNAM TAHUN 2013

Persatuan Kakitangan Perkhidmatan Ugama (PKPU) Jakim dengan kerjasama Cambodian Muslim Intellectual Alliance (CMIA) telah berjaya mengadakan Ekspedisi Kasih Qurban & Aqiqah ke  Kemboja & Vietnam  pada 16 hingga 20 Oktober 2013 bersamaan 11 hingga 15 Zulhijjah 1434H.  Ekspedisi ini diketuai  oleh Y.Bhg Tn Hj Paimuzi bin Yahya Yang Di Pertua PKPU dan telah disertai oleh seramai 123 orang peserta dari pelbagai agensi kerajaan, swasta, NGO dan juga golongan pesara kerajaan. Ekspedisi ini adalah merupakan ekspedisi yang kelima semenjak dari tahun 2009.

Para peserta ekspedisi selain dari ahli PKPU adalah terdiri dari kakitangan Yayasan Taqwa MAIWP, Jabatan Agama Johor, Bank Simpanan Nasional (BSN), Majlis Sukan Negara (MSN), Masjid Muhammadi Angkasapuri, Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia (KKMM), Persatuan Pesara Kerajaan Negeri Perak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR), Jabatan Agama Islam Wilayah Persektuan (JAWI), Jabatan Agama Islam Negeri Melaka (JAIM), JW United Sdn Bhd dan Percetakan Nasional Berhad (PNB). Kebanyakan para peserta ekspedisi tersebut adalah mewakili agensi masing-masing dalam menyediakan sejumlah sumbangan dana bagi menjayakan ibadah korban dan aqiqah di Kemboja dan Vietnam pada kali ini. Rakan-rakan media dari Bahagia Media Jakim, TV Al-Hijrah dan Utusan Malaysia juga turut membuat liputan di sepanjang perjalanan ekspedisi ini.

Misi utama ekspedisi ini adalah untuk membawa harapan dan hasrat rakyat Malaysia yang berhajat untuk melaksanakan ibadah korban dan aqiqah di Kemboja dan Vietnam. PKPU telah berjaya melaksanakan korban dan aqiqah di Kemboja dan Vietnam sebanyak 317 ekor lembu dan 38ekor kambing. Wakil Yayasan Taqwa telah menyumbangkan wang tunai  berjumlah RM15,000 kepada imam-imam masjid dan golongan miskin.  Pelbagai agensi telah menyumbang sebanyak 92 buah pam air bagi kegunaan masyarakat di pedalaman Kemboja dan Vietnam.Di samping itu, PKPU turut menyampaikan sumbangan untuk pembinaan Kompleks Pendidikan CMIA yang berjumlah RM60,000.00.

Secara keseluruhannya ekspedisi ini telah diselaraskan oleh Y.Bhg Ustaz Mohamad Farid Hosen selaku Executive Chairman CMIA. Beliau telah banyak membantu memastikan kelancaran semua aktiviti yang disusun di Kemboja dan Vietnam terutama yang melibatkan aktiviti ibadah korban dan aqiqah serta pelbagai bentuk bantuan yang telah disampaikan kepada pihak yang memerlukan di Kemboja dan Vietnam. Para peserta ekspedisi sangat berpuas hati dengan Ekspedisi Kasih Qurban & Aqiqah ke  Kemboja & Vietnam Tahun 2013. Semoga segala matlamat dan objektif yang telah dirancang tercapai serta mendapat keredaan Allah SWT.

Hari Bersejarah Turki, 4 Ahli Parlimen Wanita Bertudung Ke Parlimen


Empat ahli parlimen wanita dari parti pemerintah Islam Turki memakai tudung kepala Islam di Parlimen pada hari Khamis lalu dalam cabaran kepada tradisi sekular di negara ini.

Parti lawan sekularis hanya mampu sekadar membuat bantahan lemah dan tidak bermaya,jauh dari kejadian huru-hara pada tahun 1999, kali terakhir MP wanita memakai tudung kepala di parlimen.

Tudung kepala adalah simbol emosi di Turki, dilihat oleh golongan sekular sebagai lambang politik Islam dan rupa gaya dalam kehidupan awam sebagai satu penghinaan kepada Turki asas sekular Republik itu yang ditubuhkan oleh pengasas bapa sekular Mustafa Kemal Ataturk.

Tiada sekatan tertentu pada memakai tudung kepala di Parlimen . Tetapi tentangan dari golongan sekular serta larangan dalam institusi negeri yang lain, yang telah ditarik balik pada bulan ini, pernah menghalang wanita daripada memakai mereka.

"Kita akan menyaksikan permulaan era yang penting dan kami akan memainkan peranan utama , kita akan menjadi standard - pembawa , ini adalah amat penting," Nurcan Dalbudak , kata salah satu daripada empat ahli parlimen AKP , sebelum menghadiri Parlimen.

Pembangkang utama Turki dan Parti sekular Rakyat Republikan (CHP ), berkata ia akan membuat tentangan dan bantahan.

Tindakan penggubal undang-undang ' berlaku hanya beberapa minggu selepas AKP mengangkat larangan dekad - lama di wanita yang memakai tudung kepala di institusi kerajaan sebagai sebahagian daripada pakej pembaharuan kerajaan mengatakan adalah bertujuan untuk meningkatkan demokrasi.

Tetapi perdebatan pergi ke tengah-tengah ketegangan antara golongan elit agama dan sekular, satu garis salah dalam kehidupan masyarakat Turki.