Monday, 16 January 2012

STATISTIK KES PEMBUANGAN BAYI ( 2004-2010) SELURUH NEGARA: UTK RENUNGAN BERSAMA


Isu pembuangan bayi menjadi semakin serius dari hari ke sehari. Walaupun usaha-usaha pencegahan telah dan terus dijalankan nampaknya seolah-olah perkara ini gagal dibendung. Apapun, semua pihak jangan sekali-kali berputus asa untuk menangani isu ini. Berikut adalah statistik berkaitan jumlah kes pembuangan bayi sebagaimana yang dilaporkan diseluruh negara;

Statistik Kes Pembuangan Bayi Tahun 2004-2010

Bil
Tahun
Jumlah
1
2004
78
2
2005
67
3
2006
83
4
2007
76
5
2008
102
6
2009
79
7
2010
91
Jumlah

576

Sumber: PDRM

Berdasarkan statistik 2004-2010 terdapat 576 orang bayi telah dibuang di seluruh negara. Di mana kes tertinggi dicatatkan ialah pada tahun 2008 iaitu 102 orang. Jumlah bagi tahun ialah 2004 (78) orang, 2005 (67), 2006 (83), 2007 (76), 2008 (102) dan 2010 (91) orang. Purata bagi 7 tahun kes pembuangan bayi ialah 82 orang.

Statistik Pembuangan Bayi Mengikut Negeri Tahun 2009-2010

NEGERI
2009
2010
PULAU PINANG
5
9
KEDAH
3
4
PERLIS
1
0
PERAK
7
7
SELANGOR
16
21
KUALA LUMPUR
0
6
NEGERI SEMBILAN
8
5
MELAKA
0
5
JOHOR
11
10
PAHANG
6
3
TERENGGANU
1
3
KELANTAN
4
4
SABAH
12
6
SARAWAK
5
8
JUMLAH
79
91

Sumber: PDRM

Berdasarkan statistik bagi dua (2) tahun 2009-2010 seramai 170 orang bayi telah dibuang. Iaitu 79 bagi tahun 2009 dan 91 orang bagi tahun 2010. Bagi negeri yang teramai terdapat kes pembuangan bayi ialah Selangor iaitu 37 orang iaitu bagi tahun 2009 (16) orang dan tahun 2010 (21) orang. Ini diikuti oleh Johor melibatkan 21 orang iaitu (2009 (11) orang dan tahun 2010 (10) orang. Seterusnya Sabah pula mencatatkan kes pembuangan bayi seramai 18 orang iaitu tahun 2009 (12) orang dan 2010 (6) orang. Negeri-negeri lain yang mencatatkan kadar pembuangan bayi yang tinggi melebihi 10 orang bagi dua tahun ialah Pulau Pinang 14 orang, Perak 14 orang, Negeri Sembilan 13 orang dan Serawak 13 orang.

Berapapun jumlah kes pembuangan bayi yang dilaporkan, sebagai umat yang prihatin marilah kita sama-sama berfikir untuk mencari jalan mengatasinya. Jangan biarkan bayi-bayi lain yang belum dilahirkan akan menerima nasib yang sama seperti angka-angka bayi yang disebutkan di atas tadi. Apakah agaknya jawapan yang akan kita berikan dihadapan Allah nanti apabila seluruh bayi-bayi tersebut menuntut haknya diakhirat kelak di hadapan Allah atas kegagalan kita menangani isu sekejam ini. Kalau kita yang tidak bersalah pun akan ditanya, pastinya ibu-ibu yang kejam ini akan lebih berat persoalannya. Apakah agaknya jawapan ibu-ibu tadi apabila anak yang dikandungnya bertanya mengapa ibu buang saya, bunuh saya sehingga saya mati digongong anjing dan sebagainya ?

No comments:

Post a Comment