Tuesday, 10 January 2012

STATISTIK KELAHIRAN ANAK LUAR NIKAH 2006-2010 SELURUH MALAYSIA: UNTUK RENUNGAN BERSAMA

Data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) berkaitan kelahiran anak luar nikah telah mengemparkan ramai pihak.  Perkara ini secara nyata menjelaskan negara sedang berhadapan dengan kemelut isu sosial yang amat tenat. Kelahiran anak luar nikah merupakan  ’outcome’   akhir gambaran natijah kegagalan sistem sosial kita samada berkaitan institusi keluarga, pendidikan, perundangan, aspek kegamaan dan lainnya.  Data statistik berikut menunjukan masalah gejala kelahiran anak luar nikah mengikut bangsa yang dilaporkan dalam tempoh lima tahun (2006-2010);


          Statistik Anak Luar Nikah Mengikut Bangsa (2006-2010)

TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
ETNIK
MELAYU
13545
16100
16541
17303
17490
(%)
35.4%
36.4%
35.3%
33.0%
33.0%
(%) +/-

+15.9%
+2.7%
+4.4%
+1.1%
CINA
4739
5111
4943
4128
3864
(%)
12.4%
11.6%
10.6%
7.9%
7.3%
(%) +/-

+7.3%
-3.3%
-16.5%
-6.4%
INDIA
4621
4818
4772
5044
4703
(%)
12.1%
10.9%
10.2%
9.6%
8.9%
(%) +/-

4.1%
0.95%
5.4%
6.8%
LAIN-LAIN
15353
18205
20566
25903
26475
(%) +/-

15.7%
11.5%
20.6%
2.2%
(%)
40.1%
41.2%
43.9%
49.5%
49.9%
KESELURUHAN
38,258
44,234
46,822
52,378
52,982
(%) +/-

+13.5%
+5.5%
+10.6%
+1.1%

                                                              Sumber: JPN


Berdasarkan data di atas kelahiran anak luar nikah dari bangsa Melayu ialah 13545 bagi tahun 2006, 16100 (2007), 16541 (2008), 17303 (20019) dan 17490 (2010). Ini bermakna bagi lima tahun (2006-2010) terdapat  sejumlah 80,979 kelahiran anak luar nikah melibatkan orang Melayu beragama Islam. Bagi kaum Cina catatan menunjukkan kelahiran anak luar nikah bagi tahun 2006 (4739), 2007 (5111), 2008 (4943), 2009 (4128) dan 2010 (3864). Ini bermakna bagi lima tahun (2006-2010) terdapat sejumlah 22785 kelahiran anak luar nikah melibatkan bangsa Cina. Seterusnya bagi orang India kelahiran bagi tahun 2006 (4621), 2007 (4818), 2008 (4772), 2009 (5044) dan 2010 (4703). Ini bermakna bagi tempoh lima tahun kelahiran anak luar nikah melibatkan bangsa India ialah 23,958 orang. Bagi lain-lain bangsa (tidak ada maklumat dalam surat beranak) 2006 (15353), 2007 (18205), 2008 (20566), 2009 (25903) dan 2010 (26475). Ini bermakna dalam tempoh lima tahun ( 2006-2010) bagi kelahiran anak luar nikah lain-lain bangsa (tidak ada maklumat dlm surat daftar kelahiran) terdapat 106,502 kelahiran. Berdasarkan data bagi tempoh 5 tahun keseluruhan seramai 234674 anak luar nikah dilahirkan di seluruh negara.

Berdasarkan data kelahiran anak luar nikah mengikut bangsa teramai ialah orang Melayu iaitu 80979 orang, diikuti oleh kaum India 23958 dan kaum Cina seramai 22785 orang. Trend ini menepati keseimbangan peratusan penduduk di Malaysia di mana orang Melayu Islam berjumlah adalah majoriti melebihi 61%, Cina 24% dan 7% adalah orang India. Walaubagaimanapun apa yang mendukacitakan terdapat 106502 orang bayi yang dilahirkan tanpa mempunyai pengenalan diri. Jumlah ini mewakili  lebih 50% dari jumlah kelahiran anak luar nikah yang didaftarkan.

Berdasarkan statistik, kelahiran anak luar nikah merupakan masalah semua bangsa dan agama di negara ini. Walaubagaimanapun apa yang paling mendukacitakan perkara ini juga telah melibatkan sebahagian besar umat Islam. Penglibatan sejumlah besar umat Islam dengan gejala seperti ini adalah satu yang anih kerana mereka secara umumnya telah didedahkan dengan pendidikan Islam sejak dari bangku sekolah lagi. Jelas di sini menunjukkan sistem kekeluargaan dan pendidikan umat Islam yang amat mementingkan agama dianggap sudah tidak menjadi benteng kukuh untuk mereka lagi. Persoalannya apakah sebenarnya yang telah mempengaruhi gaya hidup umat Islam sehingga sebahagian mereka terjebak dengan gaya hidup jahiliah dan sesat ini.

Bagi pendapat peribadi saya berkemungkinan besar trend gaya hidup bebas dan perkembangan teknologi ICT seperti Laman Sesewang FB dll telah merubah gaya hidup umat Islam kearah lebih liberal dan bebas. Kemuncaknya mereka telah terlibat dengan gaya hidup penuh mungkar dan maksiat ini. Kalau kita melihat trend yang berlaku ini secara umumnya dapat dilihat kemuncak kelahiran anak luar nikah adalah seiring dengan kemunculan apa yang dipanggil Laman Sesewang sejak 3 & 4 tahun kebelakangan ini. Berdasarkan statistik di atas (utk semua kaum) terdapat lonjakan kelahiran anak luar nikah secara amat ketara bagi tahun 2007 (44234),2008 (46822), 2009 (52378) dan 2010 (52982) dibandingkan tahun 2007 hanya sekadar (38268). Marilah kita sama-sama merenung dan mencari jalan penyelesaiannya.

No comments:

Post a Comment