Wednesday, 25 April 2012

Sains Membuktikan Bahawa Mati dan Tidur Adalah Proses Yg Sama


Kematian berlaku apabila roh keluar daripada badan dan tidak kembali lagi. Manakala proses tidur pula ialah keadaan di mana roh juga keluar daripada badan namun ia kembali lagi. Inilah hasil penemuan kajian oleh Profesor Dr Alison.  Apa yang memeranjatkan beliau ialah hasil penemuan kajian yang beliau lakukan rupanya telah diterangkan oleh Al-Qur'an sejak beribu tahun dahulu. 
Berdasrkan kekagumannya terhadap fakta-fakta al-Qur'an ini akhirnya beliau telah mengakui al-Qur'an itu adalah benar dan beliaupun akhirnya memeluk agama Islam. 
Dalam kajian berkaitan kondisi tidur dan kematian dan lain-lain fenomena yang berkaitan. Menurut beliau, eksperimen beliau telah menunjukkan bahawa ada sesuatu benda telah keluar dari badan manusia apabila seseorang lelaki atau wanita tidur, dan akan kembali masuk menyebabkan mereka bangun tidur. Akan tetapi kematian pula menujukkan sesuatu benda itu tidak kembali. Menurut beliau tidur dan kematian hanyalah satu proses (one single process) .
Kajian belia rupanya menepati Firman Allah s.w.t  dalam Surah al-Zumar:42 yang bermaksud;
“Allah (Yang Menguasai Segala-galanya), Dia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati: Dalam masa tidurnya; kemudian Dia menahan jiwa orang yang Dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir (untuk memahaminya).” [surah al-Zummar : 42]
Dr Alison telah memeluk agama Islam ketika menghadiri persidangan saintifik di Kaherah . Beliau menyatakan  bahawa orang Islam sendiri telah gagal menunjukkan hakikat saintifik yang ada pada agama Islam kepada yang bukan beragama Islam.
Beliau yang kini bernama Abdullah AlisonKetua Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Elecktrikal di sebuah Universiti di Britain (University of London), menyeru saintis barat mengenali Islam yang beliau sifatkan sebagai “agama yang menjawab kedua-dua bidang intelek dan sentimen sekali gus”.


No comments:

Post a Comment