Sunday, 25 December 2011

Panduan Menghadiri Majlis-Majlis Perayaan Keagamaan Agama Bukan Islam

 

Sejak kebelakangan ini, ramai umat Islam secara sedar atau tidak  telah terlibat merayakan perayaan keagamaan agama bukan Islam. Suasana kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia memungkinkan aktiviti seperti ini diadakan antaranya bertujuan untuk memupuk perpaduan antara pelbagai penganut agama dan kaum. Majlis-majlis ini bukan sahaja melibatkan orang awam  tetapi juga melibatkan pembesar-pembesar negara atas nama program kerajaan. Persoalannya, sejauhmanakah amalan ini benar-benar menepati kehendak  ajaran Islam. 

Sedangkan di dalam Islam secara jelas dinyatakan ia adalah haram untuk merayakan atau merestui kepercayaan agama-agama bukan Islam. Ia dianggap perbuatan Syirik dan boleh merosakan aqidah seseorang. Juga amat dibimbangi perbuataan ini juga boleh menyuburkan kepercayaan 'Pluralisma Agama' iaitu fahaman yang mengatakan semua agama adalah sama sahaja. Kepercayaan tersebut boleh membawa seorang Muslim menjadi Kufur dan terkeluar dari Islam. Sebagai garis panduan kepada sekian Umat Islam berikut diutarakan pandangan Majlis Fatwa Kebangsaaan berkaitan perkara berkenaan;

 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 12 Apr 2005 telah membincangkan Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa;
Dalam menentukan perayaan orang bukan Islam yang boleh dihadiri oleh orang Islam beberapa kriteria utama perlu dijadikan garis panduan supaya ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti berikut;


1. Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan      dengan akidah Islam.
Maksud “bertentangan dengan akidah Islam” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam.
Contohnya;


i. menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang lampu, lilin, pokok krismas dan sebagainya.
ii. menyanyikan lagu-lagu bercirikan agama.
iii. meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi, atau tanda-tanda lain  pada anggota tubuh.
iv. memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada agama orang bukan Islam.
v. tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati upacara agama orang bukan Islam. 

2. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak.
Maksud “bertentangan dengan syarak” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam.
Contohnya:
i. Memakai pakaian berwarna merah seperti santa claus atau pakaian lain yang melambangkan agama;
ii. Menghidangkan minuman atau makanan yang memabukkan dan seumpamanya;
iii. Mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja, pokok krismas, kuil atau memecah kelapa;
iv. Mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan, pemujaan, khurafat dan sebagainya.

3. Majlis tersebut tidak disertakan dengan “perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam” di negara ini.
Maksud “bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat Islam Negara ini yang berpegang kepada ajaran Islam berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Contohnya:
i. Percampuran bebas tanpa batas dan adab sopan;
ii. Berpakaian yang menjolok mata;
iii. Mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai senikata berunsur lucah serta pemujaan;
iv. Mengadakan program seperti pertandingan ratu cantik, laga ayam dan sebagainya.

4. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam”.
  
Maksud “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan menyinggung perasaan umat Islam tentang kepercayaan dan amalan mereka.
Contohnya:
i. Ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk dakyah keagamaan bukan Islam;
ii. Ucapan-ucapan yang menghina umat Islam;
iii. Ucapan-ucapan yang menghina agama Islam;
iv. Persembahan yang bertujuan mempersendakan pegangan agama masyarakat Islam.

5. Pihak penganjur dan orang ramai diminta mendapatkan pandangan pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis perayaan orang yang bukan beragama Islam.Dengan memahami pandangan Ulama berkaitan perkara di atas, diharapkan umat Islam akan lebih berhati-hati ketika menghadiri atau merayakan sambutan hari-hari kebesaran dan perayaan keagamaan agama bukan Islam. Perkara ini amat penting agar aqidah umat Islam sentiasa berada dalam keadaan benar dan sahih. Aqidahlah yang akan menyelamatkan individu Muslim itu di dunia dan juga di akhirat.

No comments:

Post a Comment